Bài Ca Mùa Xuân - 5S Online Full HD

Submitted By: LeeEx on February 15, 2016

1

0

149

 

Nhóm 5s quá đỉnh, càng nghe càng thấy hay. Nghe giọng êm và ấm áp quá. (Ấn vào phụ đề để xem thêm lời nhé)

36 Kế Binh Pháp Tôn Tử | Sách Nói Online

Submitted By: LeeEx on February 15, 2016

0

0

147

 

36 Kế Binh Pháp Tôn Tử - Ba mươi sáu kế (Tam thập lục kế hay Tam thập lục sách) là một bộ sách tập hợp 36 sách lược quân sự của Trung Quốc cổ đại, ba mươi sáu kế bắt đầu xuất hiện từ thời Nam Bắc triều và tới thời nhà Minh thì được tập hợp thành sách.

Tôn Tử nói: Chiến tranh là đại sự của quốc gia, quan hệ tới việc sống chết của nhân dân, sự mất còn của nhà nước, không thể không khảo sát nghiên cứu cho thật kỹ. Cho nên, phải dựa vào năm mặt sau đây mà phân tích, nghiên cứu, so sánh các điều kiện tốt xấu giữa hai bên đối địch, để tìm hiểu tình thế thắng bại trong chiến tranh:

 

►Phim Binh Pháp Tôn Tử và 36 mưu kế tập 30: Kế Mượn Xác Hoàn Hồn

►Nội dung phim:

Thời Chiến Quốc,kỳ nhân Quỷ Cốc Tử có 2 đệ tử tâm đắc Tôn Tẫn và Bàng Quyên Nhưng khi 2 người rời núi chỉ Tôn Tẫn mới đc truyền " Binh Pháp Tôn Tử" Bàng Quyên vì ham công danh phú quý nên xin Quỷ Cốc tiên sinh xuống núi trước để tìm công danh. Bàng Quyên làm tướng nước Ngụy, vì ghen ghét tài học của Tôn Tẫn đã mượn pháp luật mà trị tội chặt 2 chân, chạm vào mặt để Tẫn phải giấu mình không lộ diện. Sứ giả nước Tề đến đất Lương, Tôn Tẫn lén gặp thuyết phục sứ giả. Sứ giả nước Tề cho là kỳ lạ bèn mang trộm Tôn Tẫn lên xe về Tề. Tướng Tề là Điền Kỵ phục tài, tâu với Tề Uy Vương phong Tẫn làm thầy, cùng với Kỵ đem quân đánh Nguỵ. Tẫn ngồi trong xe kín, bày mưu kế cho Kỵ đánh Nguỵ phải kiệt quệ. Mười ba năm sau, Nguỵ và Triệu đánh Hàn. Hàn cáo cấp với Tề, Tề lại sai Điền Kỵ làm tướng, Tôn Tẫn làm quân sư đi cứu Hàn. Tôn Tẫn dùng kế "vây Ngụy cứu Triệu" khiến cho tướng Ngụy là Bàng Quyên nghe vậy phải rời bỏ Hàn quay về. Tẫn lại dùng kế giảm số bếp trong quân lừa Bàng Quyên đuổi theo, rồi sau đó sai quân cung nỏ mai phục hai bên đường Mã Lăng, lấy một khúc gỗ to cạo sạch vỏ, lấy than khắc lên dòng chữ: "Bàng Quyên sẽ chết dưới cây này". Sau đó dặn quân lính hễ thấy ánh lửa nổi lên là bắn thẳng vào chỗ đó. Bàng Quyên đuổi đến nơi, thấy có chữ bèn sai quân thắp đuốc lên để đọc. Quyên đọc xong, thất kinh vội sai quân rút nhưng đã muộn. Quân Tề mai phục thấy ánh lửa đốt lên vội bắn như mưa về phía đó. Bàng Quyên bị tên bắn ngã ngựa, sợ bị quân Tề làm nhục vội rút gươm tự tử.

► Cảm ơn các bạn đã xem phim. Subscribe kênh để xem thêm nhiều phim nữa nhé !!

Con Gái Ai mà chẳng có Lúc buỒN..

Submitted By: LeeEx on February 14, 2016

0

0

460

Con Gái  Ai mà chẳng có Lúc buỒN..
 lại sắp đến đêm rồi buồn khiếp k được đi chơi lại phải học


lại sắp đến đêm rồi buồn khiếp k được đi chơi lại phải học

dân nhà quê đánh võng cực đỉnh đây!

Submitted By: LeeEx on February 11, 2016

0

0

160

dân nhà quê đánh võng cực đỉnh đây!

dân nhà quê đánh võng cực đỉnh đây! — cùng với Đủa Mốc, Bên Nhau Hãy Về và Chu Biin

Ảnh vú đẹp :))

Submitted By: LeeEx on February 4, 2016

0

0

172

Ảnh vú đẹp :))

Ảnh vú đẹp :)) Fs zú

Submitted By: LeeEx on February 4, 2016

0

0

182

Ảnh vú đẹp :))  Fs zú

Ảnh vú đẹp :))  Fs zú   ai lấy kh  ai làm vào like avt xong cmt tên ok

Fs zú Biểu tượng cảm xúc pacman ai lấy kh Biểu tượng cảm xúc colonthree ai làm vào like avt xong cmt tên ok

Ảnh vú đẹp :))  Fs zú   ai lấy kh  ai làm vào like avt xong cmt tên ok

 

Fs zú Biểu tượng cảm xúc pacman ai lấy kh Biểu tượng cảm xúc colonthree ai làm vào like avt xong cmt tên ok

Ảnh vú đẹp :))  Fs zú Biểu tượng cảm xúc pacman ai lấy kh Biểu tượng cảm xúc colonthree ai làm vào like avt xong cmt tên ok

 

Fs zú Biểu tượng cảm xúc pacman ai lấy kh Biểu tượng cảm xúc colonthree ai làm vào like avt xong cmt tên ok

Ảnh cmt chế: tính sau đi

Submitted By: LeeEx on January 31, 2016

0

0

190

Ảnh cmt chế: tính sau đi

Ảnh cmt chế: tính sau đi

DO ăn ở cả thôi

Submitted By: lamex on January 29, 2016

0

0

327

DO ăn ở cả thôi

DO ăn ở cả thôi

cái lề gì thốn =))

Submitted By: lamex on January 29, 2016

1

0

149

...

cái lề gì thốn =)) ảnh vui nhộn

Đỉnh cao của sự thèm thuồng :))

Submitted By: LeeEx on January 29, 2016

0

1

149

Đỉnh cao của sự thèm thuồng :))

Đỉnh cao của sự thèm thuồng :))

đấm phát chết luôn =)) ảnh bình luận vui

Submitted By: LeeEx on January 29, 2016

0

0

158

đấm phát chết luôn =)) ảnh bình luận vui

đấm phát chết luôn =)) ảnh bình luận vui

Load More