Đăng ký SiteName - kết nối đam mê !
Bernard Oshea

Bernard Oshea

Lives in Weegena, Australia · Sinh nhật tháng 10 27, 1981
Thông tin thành viên
Relationship status:
Góa
Giới tính:
Tuổi:
tháng 10 27, 1981
Tại:
Gia nhập:
tháng 3 17, 2019
Cấp Thành viên:
Registered User
Nói về tôi..
I'm Bernard and I live with my husband and our 3 children in Weegena, in the TAS south part.

My hobbies are Fossil hunting, Freerunning and RC cars.


Feel free to visit my page - jati